Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"

H. Jackson Brown

[hu]A fizetési meghagyás előterjesztésének feltételei[/hu]

2019.07.16. 10:22

[hu]Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet akkor lehet előterjeszteni, ha a követelés lejárt és pénz fizetésére irányul.[/hu]

[hu]1) A követelés kizárólag pénz fizetésére irányul, s a követelés lejárt.
A munkaviszonyból (ez a következő jogviszonyokat jelenti: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonya és bedolgozói jogviszony) származó pénzkövetelés iránti igény fizetési meghagyás útján való érvényesítésére azonban akkor van mód, ha az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.

2) A kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (idézési cím).

3) Az eljárás díját előlegezték, ez alól a követelmény alól csak az a természetes személy fél mentesülhet, akit a közjegyző személyes költségfeljegyzési jogban részesített; ebben az esetben a nyomtatványon ennek tényére kell a félnek utalnia.

A kérelem elektronikus úton történő előterjesztésére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerén van lehetőség: https://fmh.mokk.hu

A kérelem postai úton történő benyújtása vagy szóbeli előterjesztése esetén pedig az űrlapok a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról letölthetőek vagy bármely közjegyző irodájában igényelhetőek: http://www.mokk.hu/index.php?menuid=89

Tippek

Az űrlapok kitöltését részletes útmutató segíti, így indokolt lehet azok áttanulmányozása is, ezek összefoglalását az alábbi cikkünk tartalmazza.

A kérelem szóban is előadható, bármelyik közjegyzőnél, így kétség esetén megfontolandó ennek az útnak az igénybevétele; a közjegyzői irodák elérhetőségei itt találhatóak: http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det.

Amennyiben a követelést az ellenfél várhatóan vitatni fogja megfontolandó, jogi képviselő igénybevétele az igényérvényesítésnek már ebben a szakaszában is; amely nem feltétlenül jelenti plusz kiadás igénybevételét, amennyiben jogsegélyszolgálathoz fordul, ezek elérhetőségei cikkünkben megtalálhatóak.

A fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése előtt praktikus fizetési felszólítást küldeni a kötelezettnek.

Bár 1 millió forint felett nem kötelező az eljárás igénybevétele, mégis indokolt lehet, hiszen ennek díja alacsonyabb (a követelés értékének 3%-a), mint a bírósági peres eljárás (a követelés értékének 6%-a) illetéke.
[/hu]

Contact Us

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.