Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"

H. Jackson Brown

A fizetési meghagyásos eljárásról általában

2019.07.16. 10:22

A fizetési meghagyásos eljárás olyan nemperes eljárás, amely a nem vitatott követelések gyors érvényesítésére alkalmas. Legfontosabb jellemzője, hogy az eljáró hatóság – a közjegyző – a kérelmező állításának valóságtartalmát nem vizsgálja; azaz az eljárás során a követelés jogosságát nem kell bizonyítania a kérelmezőnek.

A közjegyző tehát kizárólag a kérelem formai elemeit vizsgálja, s ha megfelelő, kibocsátja a fizetési meghagyást, azaz kézbesíti a kötelezett részére. A kézbesítésre főszabály szerint postai úton kerül sor, de a fél kérheti, hogy a meghagyást önálló bírósági végrehajtó kézbesítse.

Ez az eljárás a követelés érvényesítésének (illetve az igényérvényesítés megkezdésének) lényegében kizárólagos útja abban az esetben, ha a követelés értéke az 1 millió forintot nem haladja meg. A kérelmet arra szolgáló nyomtatványon kell előterjeszteni.

A kérelem előterjesztésének módja

A kérelem postai vagy elektronikus úton nyújtható be, és szóban is előterjeszthető.

Amennyiben a kérelmező természetes személy kérelmét – választása szerint – bármely úton előterjesztheti, a jogi személy és a jogi képviselővel eljáró fél, azonban csak elektronikus eljárásra jogosult.

Elektronikus eljárás esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara informatikai rendszerén kell benyújtani a kérelmet, az automatikus ügyelosztás révén kerül kiosztásra valamelyik közjegyzőre; a kérelmet itt kell benyújtani:
https://fmh.mokk.hu

Postai, vagy szóbeli kérelembeadás esetében a félnek kell kiválasztania az eljáró közjegyzőt, a közjegyzői irodák elérhetőségei itt találhatóak:
http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det

A fizetési meghagyásos eljárás díja

Az eljárás díja a követelt összeg 3%-a [a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke], minimum 5000, maximum 300 000 forint. A végrehajtói kézbesítés díja: 7500 forint. Az eljárás díját a félnek kell előlegeznie, s azt annak kell viselnie akit arra a közjegyző vagy a bíróság kötelez; azaz az eljárás vesztesének.

Az eljárás során a felet költségkedvezmény illetheti meg, melynek engedélyezéséről az eljáró közjegyző dönt; engedélyezés esetén az eljárás díját a félnek nem kell megelőlegeznie.

A fizetési meghagyás kibocsátásának következménye

Amennyiben a kötelezett nem mond ellent a fizetési meghagyásnak az jogerőssé válik; s az ítélettel lesz azonos hatályú. Természetesen vitathatja is a követelést (részben vagy akár egészben), ebben az esetben az eljárás a kérelmező döntése szerint vagy perként folytatódik tovább, vagy megszűnik. A kötelezett jogairól kötelezettségeiről az alábbi cikkünkben olvashat; az eljárást bemutató folyamatábrát itt tekintheti meg.

A fizetési meghagyás kibocsátását követő lépésekről részleteiben cikkünkben olvashat.

Elérhetőségünk

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.