Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"

H. Jackson Brown

Az ügyvédi iroda
tevékenysége

A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Irodát 2019. januárjában alapítottuk a Dombi-Nyárádi Ügyvédi Iroda jogutódjaként. Az Ügyvédi Iroda főként állandó megbízói teljeskörű jogi képviseletét látja el. Ügyfeleink közé tartozik több cégből álló magyarországi cégcsoport, társasház, de emellett az Ügyvédi Iroda foglalkozik jogi szakértői tevékenységgel közigazgatási területen, továbbá jogi tanácsadóként jogszabálytervezetek véleményezése, előkészítése során.

Az Ügyvédi Iroda ügyfelei képviselete során kiemelten fontosnak tartja a rugalmas rendelkezésre állást, a hatékony és gyors ügyfél-ügyvéd kommunikációt, az innovatív megoldások megtalálását a problémák megoldásában. Fő célkitűzésünk, hogy ügyfeleink részére magas színvonalon nyújtsunk jogi szolgáltatást, a jogi problémákat ügyfélközpontúan, közérthetően közelítsük meg, segítséget nyújtsunk a döntéshozatalban, mindezt költséghatékonyan, minden esetben egyedi, testre szabott ügyvédi munkadíj kialakítása mellett.

Dr. Sárközi
Emese [ügyvéd]

Dr. Sárközi Emese 2004-ben szerzett jogi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2004-ben ügyvédjelöltként kezdett dolgozni, főleg a polgári jog, a társasági jog, az IT jog, az ingatlanjog és a munkajog területén szerzett tapasztalatot. Ügyvédi irodában töltött évei alatt feladatait képezte szerződések, cégiratok, fordítások, jogi állásfoglalások készítése, ügyfelek képviselete bírósági és hatósági eljárások során. Dr. Sárközi Emese 2008-ban jogi szakvizsgát tett, ezt követően alkalmazott ügyvédként dolgozott a Bálint Ügyvédi Irodában, ahol ügyvédjelölti évei jelentős részét is töltötte. Ezt követően Dr. Sárközi Emese a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának infokommunikációs szakjogász képzését végezte el 2009-ben. Dr. Sárközi Emese 2013-ban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél dolgozott kormánytisztviselőként először a Hatósági Főosztályon, majd az Engedélyezési és Jogi Főosztályon, először ügyintézőként, majd főosztályvezető-helyettesként. A környezetvédelmi hatóságnál eltöltött évei alatt főként országos és országhatárt átlépő hulladéktevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat folytatott le, továbbá a hatóság bírósági eljárásokban való perképviseletét látta el közigazgatási és polgári perekben. Feladatát képezte még hulladékgazdálkodással kapcsolatos magyar és Európai Uniós jogszabálytervezetek véleményezése. Dr. Sárközi Emese 2015-től az Igazságügyi Minisztérium Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályán jogi szakreferensként dolgozott. Feladatait képezte magánjogi, valamint az igazságügyi szervezetrendszerrel, a peres és nemperes eljárásokkal összefüggő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése, továbbá e tárgyköröket érintő, más minisztériumok által készített előterjesztés- és jogszabálytervezetek szakmai véleményezése.

Üzenet küldés ›

Dr. Dombi-Nyárádi
Gabriella [ügyvéd]

Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella 2007-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar infokommunikációs szakjogász képzését végezte el 2009-ben. 2010-ben közigazgatási szakvizsgát, 2011-ben pedig jogi szakvizsgát tett. Egyetemi évei alatt tagja volt az ELTE Bibó István Szakkollégiumnak. 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Főosztályán kezdett el dolgozni. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella a polgári anyagi és eljárásjog lényegében valamennyi területével foglalkozott minisztériumi évei alatt. E területek közül kiemelhetők a polgári peres és nemperes eljárások, így például a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos nemperes eljárások, a közjegyzői nemperes eljárások, illetve a bírósági végrehajtás területe is. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella néhány hónap megszakítással 2016-ig folyamatosan a minisztériumban dolgozott, az első években ügyintézőként, majd osztályvezetőként, főosztályvezető-helyettesként, végül pedig a Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály főosztályvezetőjeként. Munkája elismeréseként 2010-ben és 2015-ben is Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella munkája során egyebek mellett részt vett az új Polgári perrendtartás kodifikációs munkálataiban is, ezt megelőzően pedig az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez szükséges jogi szabályozás kialakításában is. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella 2016. decembere és 2018. áprilisa között a Sántha és Pozsgai Ügyvédi Irodában dolgozott, alkalmazott ügyvédként. Dr. Dombi-Nyárádi Gabriella publikációja: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez [Wolters Kluwer Kiadó, 2019.], 10. Rész.

Üzenet küldés ›
“Az emberek nem születtek egyformának, de természetes joguk, hogy egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek.
A szabad társadalomban a teljesítmény legyen az előrehaladás mércéje.“
Selye János
Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"
H. Jackson Brown

Elérhetőségünk

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.