Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"

H. Jackson Brown

Szakterületek

IT (Informatikai) jog

A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda az informatikai jog azon területével foglalkozik elsősorban, melyek informatikai fejlesztések megvalósítása során merülhetnek fel. Az Ügyvédi Iroda akár a megrendelő, akár a rendszer fejlesztője részére segítséget nyújt az informatikai rendszerek fejlesztése során felmerült jogi kérdések tisztázásában.

Startupok támogatása

Az informatika az a terület, amelyen számos startup tevékenykedik, így adta magát a Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda másik fő területe, a startupok jogi támogatása. Ez magában foglalja az alapító tagok egymás közötti jogviszonyának rendezését, befektető esetén a tagok és a befektető közötti szerződés előkészítését, kockázati tőkealapkezelő bevonásának szándéka esetén jogi tanácsadás, cégalapítás esetén pedig a cégalapítás előkészítését, képviseletet a cégeljárásban.

Társasági jog, cégeljárás, cégügyek

A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda teljeskörű jogi képviseletet nyújt ügyfeleinek társasági jogi kérdésekben, amely magában foglalja a gazdasági társaságok működéséhez, módosításához szükséges okiratok előkészítését, jogi tanácsadást, továbbá a jogi képviselet ellátását a cégbíróság eljárása során.

Munkajog

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást társaságok és munkavállalóik számára munkajogi kérdésekben, ideértve a munkaviszony keletkezésével, megszűnésével, vezetői és általános munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben, továbbá vállalja az ehhez tartozó okiratok, szabályzatok elkészítését és véleményezését.

Ingatlanjog

A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda ügyfelei részére ingatlanokhoz kapcsolódó jogi tanácsadást is vállal, ez magába foglalja, az ingatlan adásvételhez, bérleti szerződésekhez kötődő jogi tanácsadást, szerződések, kapcsolódó okiratok elkészítését, továbbá jogi képviseletet.

Jogviták megoldása

Szakszerű jogi támogatás nyújtása és közvetítés jogviták megelőzése, vagy már kialakult jogviták megoldása érdekében, az ügyfelek segítő támogatása egyezségkötés során, szükség esetén követeléskezelésben jogi képviselet nyújtása.

Elérhetőségünk

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.